Bộ đề soạn từ tài liệu sách 200 câu hỏi và sách 600 câu hỏi ôn thi Sát hạch Lý thuyết GPLX của Tổng cục đường bộ VN biên soạn, tổng hợp các hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B11, B2, C, D, E, F. Áp dụng từ 01/08/2020 về sau mới nhất. Xem chi tiết số câu hỏi theo từng hạng GPLX tại đây.
Lái Xe Hải Vân Edu!


BƯỚC 1: CHỌN HẠNG LUYỆN THI GPLX

PHẦN MỀM LUYỆN THI LÝ THUYẾT GPLX CÁC HẠNG

A1, A2, A3, A4, B1, B11, B2, C, D, E, F

Phiên bản phần mềm luyện thi lý thuyết GPLX các hạng online: v1.2.9 (Version History).

THI THỬ MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG TẠI ĐÂY

Phần mềm được thiết kế trên nền tảng Website trực tuyến sử dụng trình duyệt Web để truy cập. Tương thích với mọi loại thiết bị (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại, iphone, ipad). Nhằm giúp học viên dễ dàng luyện thi. Hướng dẫn sử dụng phần mềm này tại đây.

Bộ đề được hệ thống trộn ngẫu nhiên không giới hạn số lượng đề thi, giúp học viên luyện thi không giới hạn. Gồm các bộ đề theo các cấp độ như: Ngẫu nhiên*; Câu điểm liệt; Top 50 câu sai; Ôn tập; Câu biển báo; Câu sa hình. Xem cấu trúc bộ đề theo từng hạng GPLX tại đây.

Dễ dàng ôn lại bài sau khi đã hoàn thành bài thi. Đáp án sẽ được hiển thị trực tiếp ngay tại bài thi sau khi nộp bài.

Cách phần mềm hoạt động: Được vận hành trực tuyến trên Máy chủ Website (Web Server), các câu hỏi sẽ được lấy trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu (Database) và trộn theo từng bộ đề tương ứng. Họ tên học viên sẽ được phần mềm lưu dưới dạng SESSION (Gần giống cookie) trên trình duyệt, khi dữ liệu trình duyệt bị xóa thì tên cũng sẽ bị reset. Riêng kết quả bài làm của học viên sẽ được phần mềm lưu vào lịch sử trên hệ thống, nhằm phục vụ cho việc Tổ chức thi thử, Luyện thi, Đánh giá năng lực học viên, Chấm lại bài nếu cần.

Luyện thi ngay?

VINH DANH THÍ SINH LUYỆN THI - 30/01/2023

Top 30 thí sinh xuất sắc hôm nay

Tiêu chí xếp hạng: Làm bài nhanh nhất, hạng thi gần nhất, điểm cao nhất.
01. Nguyễn Văn AKQ
B2 đạt 33đ lúc 16:59:52 trên
02. Nguyễn Văn AHF
B2 đạt 35đ lúc 16:59:10 trên
03. Nguyễn Văn ACA
B11 đạt 29đ lúc 16:43:04 trên
04. Nguyễn Văn AJT
B2 đạt 35đ lúc 15:46:52 trên
05. Nguyễn Văn ARE
B1 đạt 28đ lúc 14:56:39 trên
06. Nguyễn Văn ADM
B1 đạt 29đ lúc 14:46:37 trên
07. Nguyễn Văn AUS
B2 đạt 32đ lúc 14:32:11 trên
08. Nguyễn Văn ARZ
B1 đạt 30đ lúc 14:25:52 trên
09. Nguyễn Văn AGO
B2 đạt 33đ lúc 14:19:56 trên
10. Nguyễn Văn AGS
B2 đạt 34đ lúc 13:18:29 trên
11. Nguyễn Văn ADR
B2 đạt 34đ lúc 13:16:57 trên
12. Nguyễn Văn AYL
B2 đạt 33đ lúc 11:37:31 trên
13. Nguyễn Văn AUF
B2 đạt 34đ lúc 10:59:32 trên
14. Nguyễn Văn AJS
B2 đạt 34đ lúc 09:59:40 trên
15. Nguyễn Văn AVK
B2 đạt 34đ lúc 09:41:10 trên
16. Nguyễn Văn AVB
B2 đạt 33đ lúc 09:29:05 trên
17. Nguyễn Văn AEF
B2 đạt 35đ lúc 09:09:23 trên
18. Nguyễn Văn AUP
B2 đạt 35đ lúc 07:17:52 trên
19. Nguyễn Văn AZX
B1 đạt 30đ lúc 06:41:44 trên
20. Nguyễn Hải
B2 đạt 32đ lúc 23:55:12 trên
21. Nguyễn Văn ATP
B2 đạt 35đ lúc 23:53:17 trên
22. Nguyễn Văn AAP
B1 đạt 27đ lúc 22:30:12 trên
23. Nguyễn Văn AGR
B2 đạt 35đ lúc 21:57:06 trên
24. Nguyễn Văn AFV
B1 đạt 30đ lúc 21:30:55 trên
25. Nguyễn Văn AMY
B2 đạt 32đ lúc 21:22:44 trên
26. Nguyễn Văn ABT
B2 đạt 35đ lúc 21:18:59 trên
27. Nguyễn Văn AAD
B1 đạt 29đ lúc 20:59:44 trên
28. Nguyễn Văn AOJ
B11 đạt 30đ lúc 20:55:02 trên
29. Nguyễn Văn AOR
B2 đạt 32đ lúc 20:52:02 trên
30. Nguyễn Văn ABS
B11 đạt 29đ lúc 20:35:01 trên
01. Nguyễn Văn ARE
B1 đạt 60đ lúc 16:33:46 trên
02. Nguyễn Văn AHI
B2 đạt 60đ lúc 14:14:25 trên
03. Nguyễn Văn ATW
D đạt 60đ lúc 18:05:47 trên
04. Nguyễn Văn AFK
B11 đạt 60đ lúc 11:05:02 trên
05. Nguyễn Văn AVF
B2 đạt 60đ lúc 18:01:53 trên
06. Nguyễn Văn AFA
B1 đạt 60đ lúc 13:24:09 trên
07. Nguyễn Văn AHQ
B2 đạt 60đ lúc 09:38:47 trên
08. Nguyễn Huy Anh
B2 đạt 60đ lúc 15:38:53 trên
09. Nguyễn Văn APO
B2 đạt 60đ lúc 10:32:47 trên
10. Nguyễn Văn APM
D đạt 60đ lúc 14:54:52 trên
11. Nguyễn Văn AXO
B11 đạt 60đ lúc 08:48:18 trên
12. Nguyễn Văn ANE
B11 đạt 60đ lúc 19:06:23 trên
13. Nguyễn Văn AVS
B11 đạt 60đ lúc 10:24:56 trên
14. Nguyễn Văn ASD
B11 đạt 60đ lúc 16:46:25 trên
15. Nguyễn Văn AZS
B1 đạt 60đ lúc 13:34:11 trên
16. Nguyễn Văn AVD
B11 đạt 60đ lúc 15:39:15 trên
17. Nguyễn Văn AYJ
C đạt 60đ lúc 22:42:45 trên
18. Nguyễn Văn AYM
B2 đạt 60đ lúc 22:26:36 trên
19. Nguyễn Văn AOQ
B2 đạt 60đ lúc 21:48:05 trên
20. Nguyễn Văn AWT
B2 đạt 60đ lúc 15:37:21 trên
21. Nguyễn Văn AMG
B2 đạt 60đ lúc 23:53:43 trên
22. Nguyễn Văn AVR
B2 đạt 60đ lúc 16:15:59 trên
23. Nguyễn Thị Hường
B1 đạt 60đ lúc 14:19:09 trên
24. Nguyễn Văn ABR
B2 đạt 60đ lúc 20:22:53 trên
25. Nguyễn Văn AMF
B2 đạt 60đ lúc 15:04:06 trên
26. Nguyễn Văn AXG
B2 đạt 60đ lúc 14:40:55 trên
27. Nguyễn Văn AQY
B2 đạt 60đ lúc 10:43:08 trên
28. Nguyễn Văn APF
B2 đạt 60đ lúc 08:07:30 trên
29. Nguyễn Văn AOE
B2 đạt 60đ lúc 16:22:27 trên
30. Nguyễn Văn AHS
E đạt 60đ lúc 08:11:31 trên
01. Nguyễn Văn AZX
B1 đạt 50đ lúc 06:54:03 trên
02. Nguyễn Văn AFA
B1 đạt 50đ lúc 13:33:03 trên
03. Nguyễn Văn ASE
B2 đạt 50đ lúc 09:02:56 trên
04. Nguyễn Huy Anh
B2 đạt 50đ lúc 16:03:02 trên
05. Nguyễn Văn AXO
B11 đạt 50đ lúc 08:55:00 trên
06. Nguyễn Văn ANE
B11 đạt 50đ lúc 19:00:53 trên
07. Nguyễn Văn AVS
B11 đạt 50đ lúc 12:39:21 trên
08. Nguyễn Văn AYJ
C đạt 50đ lúc 22:07:40 trên
09. Nguyễn Văn AOQ
B2 đạt 50đ lúc 21:35:04 trên
10. Nguyễn Văn AQP
B1 đạt 50đ lúc 13:00:59 trên
11. Nguyễn Văn AYA
B2 đạt 50đ lúc 20:02:57 trên
12. Nguyễn Văn AOU
B1 đạt 50đ lúc 04:47:15 trên
13. Nguyễn Văn AXG
B2 đạt 50đ lúc 14:36:53 trên
14. Nguyễn Văn ANQ
B2 đạt 50đ lúc 10:01:01 trên
15. Nguyễn Văn ABB
B2 đạt 50đ lúc 08:38:17 trên
16. Nguyễn Văn AGU
B1 đạt 50đ lúc 22:19:18 trên
17. Nguyễn Văn AWD
B11 đạt 50đ lúc 21:17:24 trên
18. Nguyễn Văn AIO
F đạt 50đ lúc 21:10:17 trên
19. Nguyễn Văn AXY
B1 đạt 50đ lúc 22:57:22 trên
20. Nguyễn Văn AMZ
B2 đạt 50đ lúc 11:21:44 trên
21. Nguyễn Văn AIZ
B1 đạt 50đ lúc 06:38:43 trên
22. Nguyễn Văn ASK
B2 đạt 50đ lúc 23:17:24 trên
23. Nguyễn Văn AAM
B1 đạt 50đ lúc 16:30:32 trên
24. Trần Kim Long
D đạt 50đ lúc 22:28:34 trên
25. Nguyễn Văn ABL
B11 đạt 50đ lúc 18:59:22 trên
26. Nguyễn Văn ALV
B1 đạt 50đ lúc 14:16:34 trên
27. Ngô Thị Tâm
B2 đạt 50đ lúc 15:16:22 trên
28. Nguyễn Văn AIE
B2 đạt 50đ lúc 14:44:38 trên
29. Nguyễn Văn AGK
B11 đạt 50đ lúc 15:24:02 trên
30. Nguyễn Văn AIK
B2 đạt 50đ lúc 15:06:07 trên
01. Nguyễn Văn AYU
B2 đạt 600đ lúc 16:37:32 trên
02. Nguyễn Văn AEQ
B2 đạt 600đ lúc 23:46:42 trên
03. Nguyễn Văn AMH
B11 đạt 552đ lúc 13:24:26 trên
04. Nguyễn Văn AFV
B1 đạt 264đ lúc 09:54:04 trên
05. Nguyễn Văn AXQ
B2 đạt 600đ lúc 09:43:44 trên
06. Nguyễn Văn AFT
B11 đạt 574đ lúc 19:41:59 trên
07. Nguyễn Văn AOT
B2 đạt 600đ lúc 15:27:39 trên
08. Nguyễn Văn ADC
B1 đạt 571đ lúc 11:34:28 trên
09. Nguyễn Văn AKA
B2 đạt 600đ lúc 09:17:48 trên
10. Nguyễn Văn ABW
B2 đạt 600đ lúc 16:35:14 trên
11. Nguyễn Văn AKC
B2 đạt 576đ lúc 11:55:46 trên
12. Nguyễn Văn AIJ
B11 đạt 567đ lúc 07:41:22 trên
13. Nguyễn Văn AHU
B2 đạt 599đ lúc 16:16:59 trên
14. Nguyễn Văn AJI
B2 đạt 338đ lúc 16:00:35 trên
15. Nguyễn Văn AYO
B2 đạt 597đ lúc 16:40:05 trên
16. Nguyễn Văn AKZ
B2 đạt 600đ lúc 15:45:13 trên
17. Nguyễn Văn AYX
A2 đạt 174đ lúc 21:15:08 trên
18. Nguyễn Văn AXB
B11 đạt 567đ lúc 23:33:19 trên
19. Nguyễn Văn ASK
B2 đạt 304đ lúc 16:11:58 trên
20. Ngô Thị Tâm
B2 đạt 600đ lúc 18:32:39 trên
21. Nguyễn Văn AIK
B2 đạt 600đ lúc 15:55:44 trên
22. Nguyễn Văn ALI
C đạt 586đ lúc 10:55:38 trên
23. Nguyễn Văn AET
B2 đạt 597đ lúc 22:25:06 trên
24. Pham Thanh Quang
B11 đạt 566đ lúc 01:30:26 trên
25. Nguyễn Văn AXZ
B2 đạt 565đ lúc 19:01:46 trên
26. Nguyễn Văn AHY
A2 đạt 448đ lúc 16:56:22 trên
27. Nguyễn Văn AOL
B1 đạt 574đ lúc 15:51:48 trên
28. Nguyễn Văn APM
F đạt 600đ lúc 15:22:30 trên
29. Nguyễn Văn AKL
B2 đạt 266đ lúc 10:09:22 trên
30. Nguyễn Văn ARN
D đạt 580đ lúc 11:17:57 trên
01. Nguyễn Văn AFA
B1 đạt 182đ lúc 16:21:32 trên
02. Nguyễn Văn AXO
B11 đạt 182đ lúc 10:53:07 trên
03. Nguyễn Văn AYP
B11 đạt 182đ lúc 13:25:26 trên
04. Nguyễn Văn AYA
B2 đạt 182đ lúc 20:34:31 trên
05. Nguyễn Văn AAU
B1 đạt 182đ lúc 19:26:58 trên
06. Nguyễn Văn AXG
B2 đạt 182đ lúc 14:30:40 trên
07. Nguyễn Văn AAM
B1 đạt 182đ lúc 19:30:56 trên
08. Nguyễn Văn ALV
B1 đạt 182đ lúc 19:19:29 trên
09. Nguyễn Văn ALL
B1 đạt 182đ lúc 23:16:27 trên
10. Nguyễn Văn ASK
B2 đạt 182đ lúc 15:54:36 trên
11. Nguyễn Văn AEO
B2 đạt 182đ lúc 10:02:39 trên
12. Nguyễn Văn AQE
B2 đạt 182đ lúc 12:56:58 trên
13. Nguyễn Văn ADQ
B2 đạt 182đ lúc 12:44:27 trên
14. Nguyễn Văn ALQ
A2 đạt 181đ lúc 00:27:44 trên
15. Nguyễn Văn ANW
B2 đạt 182đ lúc 15:47:29 trên
16. Nguyễn Văn AHY
A2 đạt 181đ lúc 15:24:12 trên
17. Nguyễn Văn AFN
B2 đạt 182đ lúc 09:35:26 trên
18. Nguyễn Hoàng Công
B1 đạt 182đ lúc 21:46:30 trên
19. Nguyễn Văn ATR
B2 đạt 182đ lúc 15:10:55 trên
20. Nguyễn Văn Già
B2 đạt 182đ lúc 12:00:30 trên
21. Nguyễn Văn ALU
B2 đạt 182đ lúc 22:31:49 trên
22. Nguyễn Văn AVC
B2 đạt 182đ lúc 15:27:11 trên
23. Nguyễn Văn AKB
B2 đạt 182đ lúc 14:09:09 trên
24. Nguyễn Văn AEL
B1 đạt 182đ lúc 23:51:16 trên
25. Nguyễn Văn ASE
D đạt 182đ lúc 10:09:40 trên
26. Nguyễn Văn AUI
B11 đạt 182đ lúc 14:05:14 trên
27. Đoàn Hồng Hải
B2 đạt 182đ lúc 16:00:17 trên
28. Nguyễn Văn ADK
C đạt 182đ lúc 10:23:15 trên
29. Thầy Lộc Fuho .Tú,3
C đạt 182đ lúc 09:59:03 trên
30. Nguyễn Văn AOG
B2 đạt 182đ lúc 08:42:43 trên
01. Nguyễn Văn AXO
B11 đạt 114đ lúc 09:43:40 trên
02. Nguyễn Văn ANE
B11 đạt 114đ lúc 20:55:23 trên
03. Nguyễn Văn AYA
B2 đạt 114đ lúc 20:12:48 trên
04. Nguyễn Văn AHN
B1 đạt 114đ lúc 23:32:47 trên
05. Nguyễn Văn AXG
B2 đạt 114đ lúc 14:17:27 trên
06. Nguyễn Văn ADH
B2 đạt 114đ lúc 21:31:05 trên
07. Nguyễn Văn AIZ
B1 đạt 114đ lúc 22:33:42 trên
08. Nguyễn Văn AJB
B2 đạt 114đ lúc 19:43:14 trên
09. Nguyễn Văn ALV
B1 đạt 114đ lúc 19:35:19 trên
10. Nguyễn Văn ALL
B1 đạt 114đ lúc 23:33:22 trên
11. Nguyễn Văn ASK
B2 đạt 114đ lúc 15:45:05 trên
12. Ngô Thị Tâm
B2 đạt 114đ lúc 15:51:08 trên
13. Nguyễn Văn ABZ
B2 đạt 114đ lúc 21:35:32 trên
14. Nguyễn Văn AJM
B2 đạt 114đ lúc 20:22:32 trên
15. Nguyễn Văn AQE
B2 đạt 114đ lúc 12:22:41 trên
16. Nguyễn Văn AWT
B2 đạt 114đ lúc 08:02:21 trên
17. Nguyễn Văn AVM
B2 đạt 114đ lúc 21:37:32 trên
18. Nguyễn Văn ALQ
A2 đạt 84đ lúc 00:37:06 trên
19. Lê Văn Thọ
B2 đạt 114đ lúc 17:42:00 trên
20. Nguyễn Văn AHY
A2 đạt 84đ lúc 15:44:16 trên
21. Nguyễn Văn ANW
B2 đạt 114đ lúc 15:34:54 trên
22. Nguyễn Văn AFN
B2 đạt 114đ lúc 09:47:50 trên
23. Nguyễn Hoàng Công
B1 đạt 114đ lúc 03:07:53 trên
24. Nguyễn Văn ATR
B2 đạt 114đ lúc 15:27:17 trên
25. Nguyễn Văn AWI
B2 đạt 114đ lúc 14:48:17 trên
26. Nguyễn Văn Già
B2 đạt 114đ lúc 12:21:59 trên
27. Nguyễn Văn AEM
B2 đạt 114đ lúc 22:48:30 trên
28. Nguyễn Văn ABF
B11 đạt 114đ lúc 23:12:18 trên
29. Nguyễn Văn AXR
B2 đạt 114đ lúc 16:08:38 trên
30. Nguyễn Văn AVC
B2 đạt 114đ lúc 15:16:33 trên

Góp ý, Báo lỗi phần mềm, Sai đáp án tại đây!

THI THỬ MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG TẠI ĐÂY