Bộ đề soạn từ tài liệu sách 200 câu hỏi và sách 600 câu hỏi ôn thi Sát hạch Lý thuyết GPLX của Tổng cục đường bộ VN biên soạn, tổng hợp các hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B11, B2, C, D, E, F. Áp dụng từ 01/08/2020 về sau mới nhất. Xem chi tiết số câu hỏi theo từng hạng GPLX tại đây.
Lái Xe Hải Vân Edu!


BƯỚC 1: CHỌN HẠNG LUYỆN THI GPLX

PHẦN MỀM LUYỆN THI LÝ THUYẾT GPLX CÁC HẠNG

A1, A2, A3, A4, B1, B11, B2, C, D, E, F

Phiên bản phần mềm luyện thi lý thuyết GPLX các hạng online: v1.2.91 (Version History).

THI THỬ MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG TẠI ĐÂY

Phần mềm được thiết kế trên nền tảng Website trực tuyến sử dụng trình duyệt Web để truy cập. Tương thích với mọi loại thiết bị (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại, iphone, ipad). Nhằm giúp học viên dễ dàng luyện thi. Hướng dẫn sử dụng phần mềm này tại đây.

Bộ đề được hệ thống trộn ngẫu nhiên không giới hạn số lượng đề thi, giúp học viên luyện thi không giới hạn. Gồm các bộ đề theo các cấp độ như: Ngẫu nhiên*; Câu điểm liệt; Top 50 câu sai; Ôn tập; Câu biển báo; Câu sa hình. Xem cấu trúc bộ đề theo từng hạng GPLX tại đây.

Dễ dàng ôn lại bài sau khi đã hoàn thành bài thi. Đáp án sẽ được hiển thị trực tiếp ngay tại bài thi sau khi nộp bài.

Cách phần mềm hoạt động: Được vận hành trực tuyến trên Máy chủ Website (Web Server), các câu hỏi sẽ được lấy trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu (Database) và trộn theo từng bộ đề tương ứng. Họ tên học viên sẽ được phần mềm lưu dưới dạng SESSION (Gần giống cookie) trên trình duyệt, khi dữ liệu trình duyệt bị xóa thì tên cũng sẽ bị reset. Riêng kết quả bài làm của học viên sẽ được phần mềm lưu vào lịch sử trên hệ thống, nhằm phục vụ cho việc Tổ chức thi thử, Luyện thi, Đánh giá năng lực học viên, Chấm lại bài nếu cần.

Luyện thi ngay?

VINH DANH THÍ SINH LUYỆN THI - 11/12/2023

Top 30 thí sinh xuất sắc hôm nay

Tiêu chí xếp hạng: Làm bài nhanh nhất, hạng thi gần nhất, điểm cao nhất.
01. Nguyễn Văn AWY
B11 đạt 28đ lúc 00:50:22 trên
02. Nguyễn Văn AWS
B1 đạt 29đ lúc 00:31:02 trên
03. Nguyễn Văn AHW
B2 đạt 32đ lúc 00:08:20 trên
04. Nguyễn Văn ALL
A1 đạt 25đ lúc 23:57:21 trên
05. Nguyễn Văn AQM
D đạt 43đ lúc 22:46:04 trên
06. Nguyễn Văn ABC
B1 đạt 29đ lúc 22:28:23 trên
07. Nguyễn Văn AMT
B1 đạt 27đ lúc 22:18:15 trên
08. Nguyễn Văn AKH
B2 đạt 32đ lúc 22:02:34 trên
09. Nguyễn Văn AHD
B11 đạt 30đ lúc 21:55:30 trên
10. Nguyễn Văn AXN
B2 đạt 32đ lúc 21:53:05 trên
11. Phạm Đình Quân
B2 đạt 33đ lúc 21:42:08 trên
12. Nguyễn Văn AYT
B2 đạt 35đ lúc 21:39:47 trên
13. Nguyễn Văn AOX
B2 đạt 34đ lúc 21:28:26 trên
14. Nguyễn Văn AAH
B2 đạt 35đ lúc 21:25:23 trên
15. Nguyễn Văn AFP
B2 đạt 33đ lúc 21:14:29 trên
16. Nguyễn Văn AVL
B11 đạt 30đ lúc 21:13:22 trên
17. Nguyễn Văn AVV
B2 đạt 33đ lúc 21:09:26 trên
18. Nguyễn Văn ACC
B2 đạt 32đ lúc 21:04:28 trên
19. Nguyễn Văn AQA
C đạt 39đ lúc 21:00:51 trên
20. Nguyễn Văn AOA
D đạt 43đ lúc 20:55:57 trên
21. Nguyễn Quoc Anh
A2 đạt 25đ lúc 20:53:22 trên
22. Nguyễn Văn AVH
B2 đạt 34đ lúc 20:48:07 trên
23. Nguyễn Văn APT
B11 đạt 28đ lúc 20:42:50 trên
24. Nguyễn Văn
C đạt 39đ lúc 20:40:59 trên
25. Nguyễn Văn ARW
B1 đạt 29đ lúc 20:38:43 trên
26. Nguyễn Văn ABY
B2 đạt 34đ lúc 20:37:26 trên
27. Nguyễn Văn AIE
B11 đạt 28đ lúc 20:24:21 trên
28. Nguyễn
B2 đạt 33đ lúc 20:23:54 trên
29. Nguyễn Văn ASS
B11 đạt 30đ lúc 19:56:19 trên
30. Phajm Đình Quân
B2 đạt 33đ lúc 19:50:37 trên
01. Nguyễn Văn AUP
B11 đạt 60đ lúc 18:31:29 trên
02. Nguyễn Văn ACQ
B11 đạt 60đ lúc 16:19:27 trên
03. Nguyễn Văn AIP
B1 đạt 60đ lúc 11:59:07 trên
04. Nguyễn Văn AJV
B1 đạt 60đ lúc 09:33:40 trên
05. Nguyễn Văn ATX
C đạt 60đ lúc 21:00:24 trên
06. Nguyễn Văn ACU
B1 đạt 60đ lúc 17:54:51 trên
07. Nguyễn Văn AYT
B2 đạt 60đ lúc 16:09:51 trên
08. Nguyễn Văn AMU
B1 đạt 60đ lúc 14:15:59 trên
09. Nguyễn Văn ACD
B11 đạt 60đ lúc 10:09:36 trên
10. Nguyễn Văn ADB
B1 đạt 60đ lúc 06:03:19 trên
11. Nguyễn Văn ACY
B2 đạt 60đ lúc 23:16:06 trên
12. Nguyễn Văn AGI
B1 đạt 60đ lúc 22:03:38 trên
13. Nguyễn Văn ARC
B2 đạt 60đ lúc 21:44:50 trên
14. Nguyễn Văn AND
B2 đạt 60đ lúc 21:26:05 trên
15. Nguyễn Văn AIC
B11 đạt 60đ lúc 21:19:11 trên
16. Nguyễn Văn H
C đạt 60đ lúc 20:54:12 trên
17. Nguyễn Văn AVI
B2 đạt 60đ lúc 19:03:29 trên
18. Tran Ngoc Hung
B2 đạt 60đ lúc 17:07:21 trên
19. Nguyễn Văn AFR
D đạt 60đ lúc 12:41:47 trên
20. Nguyễn Văn AAT
B2 đạt 60đ lúc 08:40:33 trên
21. Nguyễn Văn AZN
B1 đạt 60đ lúc 06:03:18 trên
22. Nguyễn Văn AKQ
D đạt 60đ lúc 20:53:44 trên
23. Nguyễn Văn ASP
B1 đạt 60đ lúc 19:11:43 trên
24. Nguyễn Văn Thi Thu
B2 đạt 60đ lúc 15:53:21 trên
25. Quyết Lấy Bằng Mua Civic Gõ Đầu Porsche.
C đạt 60đ lúc 11:58:19 trên
26. Nguyễn Văn AWV
D đạt 60đ lúc 10:13:09 trên
27. Nguyễn Văn AYJ
B2 đạt 60đ lúc 05:25:48 trên
28. Nguyễn Văn ARO
B2 đạt 60đ lúc 23:27:12 trên
29. Nguyễn Văn AUZ
C đạt 60đ lúc 21:39:33 trên
30. Su Shi
B1 đạt 60đ lúc 21:04:48 trên
01. Huynh Duc
B2 đạt 50đ lúc 14:13:09 trên
02. Nguyễn Văn AMU
B1 đạt 50đ lúc 14:13:15 trên
03. Nguyễn Văn AQQ
B11 đạt 50đ lúc 09:25:46 trên
04. Nguyễn Văn ADB
B1 đạt 50đ lúc 06:00:27 trên
05. Nguyễn Văn AZN
B1 đạt 50đ lúc 06:00:16 trên
06. Quyết Lấy Bằng Mua Civic Gõ Đầu Porsche.
C đạt 50đ lúc 12:11:02 trên
07. Su Shi
B1 đạt 50đ lúc 21:56:37 trên
08. Duma Vtec
C đạt 50đ lúc 20:13:34 trên
09. Nguyễn Văn ADK
C đạt 50đ lúc 19:46:39 trên
10. Nguyễn Văn AAN
B2 đạt 50đ lúc 14:55:55 trên
11. Nguyễn Văn ANE
B1 đạt 50đ lúc 05:30:43 trên
12. Nguyễn Văn APN
B2 đạt 50đ lúc 20:24:14 trên
13. Nguyen Van Dung
B2 đạt 50đ lúc 21:14:31 trên
14. Nguyễn Văn AQL
B1 đạt 50đ lúc 17:27:38 trên
15. Nguyễn Văn ACQ
B11 đạt 50đ lúc 11:45:43 trên
16. Mega
B2 đạt 50đ lúc 11:33:13 trên
17. Nguyễn Văn AOA
B11 đạt 50đ lúc 09:59:28 trên
18. Nguyễn Văn ABW
B1 đạt 50đ lúc 22:50:20 trên
19. Nguyễn Văn AMJ
B2 đạt 50đ lúc 19:35:10 trên
20. Nguyễn Văn AFM
B1 đạt 50đ lúc 15:06:10 trên
21. Nguyễn Văn AVO
B1 đạt 50đ lúc 07:20:48 trên
22. Nguyễn Văn ABF
B1 đạt 50đ lúc 00:20:00 trên
23. Nguyễn Văn H
C đạt 50đ lúc 20:40:14 trên
24. Nguyễn Văn AZF
B1 đạt 50đ lúc 09:23:16 trên
25. Nguyễn Văn AAZ
B1 đạt 50đ lúc 06:23:14 trên
26. Nguyễn Văn Hung
B2 đạt 50đ lúc 10:32:45 trên
27. Nguyễn Văn APG
B11 đạt 50đ lúc 15:40:17 trên
28. Nguyễn Văn Tuan
B2 đạt 50đ lúc 11:48:59 trên
29. Nguyễn Văn ATA
B2 đạt 50đ lúc 16:11:49 trên
30. Nguyễn Văn ADF
B1 đạt 50đ lúc 15:02:58 trên
01. Nguyễn Văn AJL
B1 đạt 573đ lúc 22:27:39 trên
02. Nguyễn Văn AXM
B2 đạt 596đ lúc 10:07:50 trên
03. Nguyễn Văn AYT
B2 đạt 414đ lúc 17:19:36 trên
04. Nguyễn Văn AUN
B11 đạt 574đ lúc 09:08:21 trên
05. Nguyễn Văn AKY
C đạt 600đ lúc 10:58:57 trên
06. Nguyễn Văn AEQ
B1 đạt 574đ lúc 10:13:45 trên
07. Nguyễn Văn AQU
B2 đạt 591đ lúc 18:51:10 trên
08. Nguyễn Văn AVG
B2 đạt 597đ lúc 21:19:39 trên
09. Nguyễn Văn H
C đạt 593đ lúc 21:45:23 trên
10. Nguyễn Văn AGH
A1 đạt 200đ lúc 10:58:11 trên
11. Nguyễn Văn ATL
B2 đạt 597đ lúc 02:03:07 trên
12. Nguyễn Văn Dung
B2 đạt 598đ lúc 10:32:10 trên
13. Nguyễn Văn AZG
D đạt 365đ lúc 23:29:12 trên
14. Nguyễn Văn AVF
B11 đạt 412đ lúc 17:08:01 trên
15. Nguyễn Hoàng Công
B1 đạt 573đ lúc 10:35:24 trên
16. Nguyễn Văn AJZ
B1 đạt 574đ lúc 10:14:47 trên
17. Nguyễn Văn ALZ
B1 đạt 561đ lúc 10:13:32 trên
18. Nguyễn Văn ATH
B11 đạt 567đ lúc 15:47:56 trên
19. Nguyễn Văn Chim
B2 đạt 599đ lúc 13:56:28 trên
20. Nguyễn Văn AZD
B2 đạt 468đ lúc 12:38:43 trên
21. Nguyễn Văn AXN
B1 đạt 356đ lúc 21:24:19 trên
22. Nguyễn Văn AFR
B1 đạt 574đ lúc 09:52:00 trên
23. Nguyễn Văn AHG
A1 đạt 198đ lúc 11:13:53 trên
24. Nguyễn Văn AWR
B2 đạt 338đ lúc 20:09:53 trên
25. Nguyễn Văn APL
A1 đạt 198đ lúc 14:37:57 trên
26. Nguyễn Văn ABS
A1 đạt 194đ lúc 16:27:43 trên
27. Nguyễn Văn AYJ
A1 đạt 197đ lúc 20:15:09 trên
28. Nguyễn Văn ABI
B1 đạt 573đ lúc 16:31:14 trên
29. Nguyễn Văn ALQ
A1 đạt 199đ lúc 16:23:59 trên
30. Nguyễn Văn AYQ
A1 đạt 196đ lúc 22:05:03 trên
01. Nguyễn Văn AMU
B1 đạt 182đ lúc 14:28:25 trên
02. Nguyễn Văn ADB
B1 đạt 182đ lúc 05:57:19 trên
03. Nguyễn Văn ARC
B2 đạt 182đ lúc 21:29:46 trên
04. Nguyễn Văn AZN
B1 đạt 182đ lúc 05:56:57 trên
05. Quyết Lấy Bằng Mua Civic Gõ Đầu Porsche.
C đạt 182đ lúc 10:49:16 trên
06. Nguyễn Văn AAN
B2 đạt 182đ lúc 13:55:39 trên
07. Nguyễn Văn ANE
B1 đạt 182đ lúc 05:11:36 trên
08. Nguyễn Văn ALX
B2 đạt 182đ lúc 08:04:49 trên
09. Nguyễn Văn AQZ
B1 đạt 182đ lúc 23:00:48 trên
10. Nguyễn Văn AQL
B1 đạt 182đ lúc 17:16:54 trên
11. Nguyễn Văn AUI
B2 đạt 182đ lúc 23:11:58 trên
12. Nguyễn Văn AZF
B1 đạt 182đ lúc 09:47:01 trên
13. Nguyễn Văn ABB
B11 đạt 182đ lúc 06:07:29 trên
14. Nguyễn Văn AAT
B2 đạt 182đ lúc 22:28:33 trên
15. Nguyễn Văn ATT
A1 đạt 65đ lúc 22:03:21 trên
16. Nguyễn Văn AVH
A1 đạt 65đ lúc 12:01:30 trên
17. Nguyễn Văn Bim
B2 đạt 182đ lúc 17:30:30 trên
18. Nguyễn Văn AQB
B1 đạt 182đ lúc 14:46:20 trên
19. Nguyễn Văn AXR
A1 đạt 65đ lúc 13:40:25 trên
20. Nguyễn Văn ACT
A1 đạt 65đ lúc 20:51:11 trên
21. Nguyễn Văn ADT
B1 đạt 182đ lúc 19:57:05 trên
22. Nguyễn Văn AHG
A1 đạt 65đ lúc 10:17:33 trên
23. Nguyễn Văn ALV
B1 đạt 182đ lúc 06:25:00 trên
24. Nguyễn Văn AFU
B1 đạt 182đ lúc 15:17:21 trên
25. Nguyễn Văn AXP
B1 đạt 182đ lúc 07:47:10 trên
26. Nguyễn Văn AGH
B1 đạt 182đ lúc 12:32:34 trên
27. Nguyễn Văn AXI
B1 đạt 182đ lúc 13:32:07 trên
28. Nguyễn Văn AYQ
A1 đạt 65đ lúc 21:37:49 trên
29. Nguyễn Văn AUR
B1 đạt 182đ lúc 21:01:05 trên
30. Nguyễn Văn AAX
A1 đạt 65đ lúc 11:19:55 trên
01. Nguyễn Văn AMU
B1 đạt 114đ lúc 14:33:12 trên
02. Nguyễn Văn ADB
B1 đạt 114đ lúc 05:46:22 trên
03. Nguyễn Văn APH
A1 đạt 35đ lúc 09:47:01 trên
04. Nguyễn Văn AZN
B1 đạt 114đ lúc 05:48:42 trên
05. Quyết Lấy Bằng Mua Civic Gõ Đầu Porsche.
C đạt 114đ lúc 11:48:34 trên
06. Nguyễn Văn AAN
B2 đạt 114đ lúc 14:26:03 trên
07. Nguyễn Văn ANE
B1 đạt 114đ lúc 05:27:25 trên
08. Nguyễn Văn ALX
B2 đạt 114đ lúc 07:37:24 trên
09. Nguyễn Văn AQL
B1 đạt 114đ lúc 17:21:57 trên
10. Nguyễn Văn ATL
B2 đạt 114đ lúc 00:48:54 trên
11. Nguyễn Văn ABF
B1 đạt 114đ lúc 00:05:37 trên
12. Nguyễn Văn AZF
B1 đạt 114đ lúc 09:51:55 trên
13. Nguyễn Văn APG
B11 đạt 114đ lúc 17:19:57 trên
14. Nguyễn Văn APP
B1 đạt 114đ lúc 05:38:30 trên
15. Nguyễn Văn ABB
B11 đạt 114đ lúc 06:19:06 trên
16. Nguyễn Văn H
C đạt 114đ lúc 21:17:53 trên
17. Nguyễn Văn ATT
A1 đạt 35đ lúc 22:09:31 trên
18. Nguyễn Văn Hiên
C đạt 114đ lúc 13:17:32 trên
19. Nguyễn Văn AVH
A1 đạt 35đ lúc 12:09:57 trên
20. Nguyễn Văn AID
A1 đạt 35đ lúc 13:40:35 trên
21. Nguyễn Văn ACM
A1 đạt 35đ lúc 21:44:35 trên
22. Nguyễn Văn AKQ
B1 đạt 114đ lúc 20:41:34 trên
23. Nguyễn Văn AQB
B1 đạt 114đ lúc 14:51:32 trên
24. Nguyễn Văn AAM
B11 đạt 114đ lúc 14:49:28 trên
25. Nguyễn Văn AXR
A1 đạt 35đ lúc 13:52:13 trên
26. Nguyễn Văn ACA
A1 đạt 35đ lúc 10:27:56 trên
27. Nguyễn Văn ACT
A1 đạt 35đ lúc 20:56:24 trên
28. Nguyễn Văn ADT
B1 đạt 114đ lúc 20:02:16 trên
29. Nguyễn Văn AHG
A1 đạt 35đ lúc 10:32:16 trên
30. Nguyễn Văn ALV
B1 đạt 114đ lúc 06:29:57 trên

Góp ý, Báo lỗi phần mềm, Sai đáp án tại đây!

THI THỬ MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG TẠI ĐÂY